نسخه اصولگرا روحانیت قالیباف انتخابات اصولگرایان

نسخه: اصولگرا روحانیت قالیباف انتخابات اصولگرایان ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی چه میزان از دغدغه‌های مردم، اجتماعی است؟

«نتایج تازه‌ترین گزارش‌های ‌آینده‌پژوهی که در روزهای نهایی سال ٩٥ منتشر شد، نشان می‌دهد دغدغه‌های اجتماعی همچنان در اولویت جامعه کشور عزیزمان ایران هست. این پژو

چه میزان از دغدغه‌های مردم، اجتماعی است؟

چه میزان از دغدغه های مردم، اجتماعی است؟

عبارات مهم : ایران

«نتایج تازه ترین گزارش های آینده پژوهی که در روزهای نهایی سال ٩٥ منتشر شد، نشان می دهد دغدغه های اجتماعی همچنان در اولویت جامعه کشور عزیزمان ایران هست. این پژوهش که به نوعی یک رفتارشناسی اجتماعی به شمار می رود، ثابت می کند پرسشها اجتماعی در زمره اولویت های صد چالش کشور عزیزمان ایران در سال ٩٦ است.»

به گزارش ایسنا، مسعود سلطانی فر – وزیر ورزش و جوانان – در روزنامه «شرق» نوشت: آمار و ارقام هر لحظه یک مرجع کلیدی و قابل اعتنا در هر حوزه ای محسوب می شوند، لیکن اعداد از دایره غلط و اشتباه خارج هستند و حقیقت را به عریانی فریاد می زنند و پیشِ روی شما قرار می دهند، ازهمین رو جهت قضاوت و بررسی یک پدیده و البته برنامه ریزی جهت رسیدن به نقطه مطلوب، باید بر آمار تکیه کرد.

چه میزان از دغدغه‌های مردم، اجتماعی است؟

در حوزه اجتماعی نیز این پدیده، سکه رایجی دارد و هر لحظه مبنای قضاوت و تحلیل کارشناسان اجتماعی قرار می گیرد. نتیجه های تازه ترین گزارش های آینده پژوهی که در روزهای نهایی سال ٩٥ منتشر شد، نشان می دهد دغدغه های اجتماعی همچنان در اولویت جامعه کشور عزیزمان ایران هست. این پژوهش که به نوعی یک رفتارشناسی اجتماعی به شمار می رود، ثابت می کند پرسشها اجتماعی در زمره اولویت های صد چالش کشور عزیزمان ایران در سال ٩٦ است.

سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، نگره های اجتماعی، اخلاق عمومی و حاکمیتی، امنیت روانی و اجتماعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی از جمله مطالباتی است که جامعه ایرانی از حاکمیت انتظار دارد و از همین رو باید در اولویت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های دولت قرار گیرد. این پژوهش می تواند به نوعی نقشه راه کشور و حاکمیت در چهار سال آتی باشد، لیکن در در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در روزهای آغازین سال ٩٦ انتشار یافته و یک برایند کلی و یک افق پیشِ رو جهت دولت ترسیم می کند.

«نتایج تازه‌ترین گزارش‌های ‌آینده‌پژوهی که در روزهای نهایی سال ٩٥ منتشر شد، نشان می‌دهد دغدغه‌های اجتماعی همچنان در اولویت جامعه کشور عزیزمان ایران هست. این پژو

این پژوهش جامعه شناختی را می توان به نوعی بیانیه مطالبات مردم و جامعه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دانست و مدیر جمهور منتخب باید به طور جدی به آن بنگرد و جهت پاسخ به این مطالبات، اهتمام جدی را سرلوحه فعالیت خود در چهار سال پیشِ رو قرار دهد و با ارائه برنامه هایی با گارانتی اجرایی این چالش ها و دغدغه ها را برطرف و رجوع کند تا به نوعی به خواسته ملت پاسخ داده باشد. در جهت این پژوهش باید به یک توصیه کلیدی و اساسی نیز توجه کرد؛ توصیه ای که به نوعی خوابیدن جهت تحقق این مطالبات و این دغدغه ها به شمار می رود: «امید»، توصیه ای اساسی که تمام متغیرهای ذکرشده در این پژوهش به نوعی بر شدت یافتن آن اثرگذارند.

ناامیدی به آینده، ناشی از مجموعه عواملی است که در یک فرایند طولانی مدت اثرات سوء خود را بر جامعه ایرانی گذاشته و استمرار آن می تواند جامعه ای سرخورده و واپس گرا را به وجود بیاورد. جامعه ای راکد و خموده که هیچ امیدی به زندگی و آینده ندارد و به نوعی زندگی را رها کرده هست. از این رو تبلور امید در بطن جامعه ای که زیاد جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند و به نوعی آینده و آینده این مرز و بوم به آنها گره خورده، نقطه عطف جامعه ایرانی محسوب می شود. در این میان ورزش به عنوان یک کاتالیزور، نقش اساسی و کلیدی در بارورکردن امید در سبد زندگی مردم ایفا می کند و می تواند بذر امیدواری به آینده را در دل مردم و به خاص جوانان بارور کند.

ورزش با کارکرد ملی و جهانی خود، محرک مهم نشاط و امید جامعه خواهد بود و ملتی که جهت عبور از پرسشها و موانع زندگی نیازمند امید و خوش حالی هست، این واژه ها را از ورزش وام می گیرد، چراکه ورزش در بطن خود خوش حالی آفرین و مولد امید به شمار می رود؛ بنابراین تزریق امید، نشاط و شادابی به جامعه محصول ورزش است و با این پدیده می توان به جنگِ ترساندن ناامیدی رفت و جامعه را از نشاط، انگیزه و امید لبریز کرد. کاشتن نهال امید در دل جامعه با وام گرفتن از ورزش همان انگاره ای است که در یک جامعه جوان باید به آن نگاه خریدارانه ای داشت و باید از مزرعه ورزش پلی به دل جامعه زد.

چه میزان از دغدغه‌های مردم، اجتماعی است؟

در سرزمینی که جوانان سهم قابل اعتنایی در معادلات جامعه ایفا می کنند و به نوعی حال و آینده را رقم می زنند، ورزش همان پدیده ای است که می تواند محرک و موتور این جامعه باشد و فردایی بهتر را بسازد. پدیده ای که مولد امید است و با تکثیر امید در بدنه جامعه، آینده ای روشن را بسازد. جوانان هر لحظه نقشی کلیدی و انکارنشدنی در تحولات کشور عزیزمان ایران داشته اند و در بزنگاه های کلیدی از جنگ گرفته تا انتخابات هر لحظه در صف مقدم حاضر هستند و چرخ این سرزمین را به جلو هدایت می کنند. انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، یک بزنگاه دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود؛ بزنگاهی که امضای جوانان این مرز و بوم با نقش امید به آن رنگ حماسه خواهد زد.

واژه های کلیدی: ایران | کلیدی | ایرانی | جوانان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs