نسخه اصولگرا روحانیت قالیباف انتخابات اصولگرایان

نسخه: اصولگرا روحانیت قالیباف انتخابات اصولگرایان ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نرخ تورم فروردین اعلام شد

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران قیمت تورم فروردین ماه سال ۹۶ را ۶.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۹.۴ درصد اعلام کرد.

نرخ تورم فروردین اعلام شد

نرخ تورم فروردین اعلام شد

عبارات مهم : خوراکی

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران قیمت تورم فروردین ماه سال ۹۶ را ۶.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۹.۴ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال 1396 منتشر شد.

نرخ تورم فروردین اعلام شد

شاخص کل (بر مبنای100=1390) در فروردین ماه سال 1396 عدد 244.9 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد زیاد کردن داشته هست.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) 9.4 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (8.0 درصد)، 1.4 واحد درصد زیاد کردن یافته هست.

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران قیمت تورم فروردین ماه سال ۹۶ را ۶.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۹.۴ درصد اعلام کرد.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه 1395 (6.8 درصد)، 0.1 واحد درصد زیاد کردن یافته هست.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم 303.1 رسید که نسبت به ماه قبل 3.9 درصد زیاد کردن نشان می دهد.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.1 درصد زیاد کردن نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1395 (7.6 درصد)، 0.9 واحد درصد زیاد کردن یافته هست.

نرخ تورم فروردین اعلام شد

شاخص گروه مهم «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد 301.9 رسید که نسبت به ماه قبل 4.1 درصد زیاد کردن نشان می دهد. شاخص گروه مهم «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.5 درصد زیاد کردن نشان می دهد و قیمت تورم دوازده ماهه این گروه 8.4 درصد هست.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در فروردین ماه 1396 به رقم 224.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد زیاد کردن داشته هست. میزان زیاد کردن شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.6 درصد بوده است و قیمت تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1395 (6.4 درصد)، 0.2 واحد درصد کم کردن یافته است.

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران قیمت تورم فروردین ماه سال ۹۶ را ۶.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۹.۴ درصد اعلام کرد.

واژه های کلیدی: خوراکی | خوراکی | فروردین | خوراکی ها | فروردین ماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs