نسخه اصولگرا روحانیت قالیباف انتخابات اصولگرایان

نسخه: اصولگرا روحانیت قالیباف انتخابات اصولگرایان ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در خصوص نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در بخش هایی از بیانات خطیب محترم جمعه مواردی با قطعیت مبنی بر تشکیک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نویسند

اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در خصوص نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در خصوص نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

عبارات مهم : اطلاعیه

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: در بخش هایی از بیانات خطیب محترم جمعه مواردی با قطعیت مبنی بر تشکیک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نویسنده نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مغفول مانده است.

به گزارش پایگاه ایسنا متن کامل این اطلاعیه بدهید شرح است:

نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پاسخ به نامه محترمانه این ستاد در حالی در رسانه ها منتشر شد که علاوه بر عدم موضوعیت مواردی با وظایف این ستاد متضمن تذکر و یادآوری نکاتی جهت تنویر افکار عمومی می باشد:

اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در خصوص نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

1- در ابتدای نامه آن ستاد محترم گلایه ای مطرح شد مبنی بر اینکه نامه ستاد انتخابات کشور پیش از آنکه در اختیار مخاطب قرار گیرد در رسانه ها منتشر گردید که در صورت پذیرش این نقد باید بر اساس اصل واعظ غیرمتّعظ، این گلایه را متقابلا به روابط عمومی آن شورای محترم ابراز داشت.

2- در نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به بندهایی از بیانات خطیب محترم نماز جمعه پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره شده است است که عمدتاً مورد اعتراض و بحث نامه ستاد انتخابات کشور به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیست و چه بسا این ستاد از مواضع اصولی و قانونی خطیب محترم قدردانی نیز می کند.

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در بخش هایی از بیانات خطیب محترم جمعه مواردی با قطعیت مبنی بر تشکیک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نویسند

3- ولی در بخش هایی از بیانات خطیب محترم جمعه مواردی با قطعیت مبنی بر تشکیک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نویسنده نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مغفول مانده است که جا دارد باردیگر به بیانات خطیب محترم جمعه رجوع کرده و عین عبارات را مورد توجه قرار دهند.

4- متاسفانه خطیب جمعه در بند چهارم عنوان انتخابات خطبه دوم در یک حکم قطعی اعلام کردند که تعرفه ها به بعضی از شعب نیامده بود و سپس در فرازی دیگر خبر قطعی از تضییع حق الناس دادند که البته تاکید کردند مرجع پیگیری به تخلفات شورای نگهبان هست. حال پرسش اینجاست پیش از پیگیری و اعلام نظر نهایی شورای محترم نگهبان خطیب محترم جمعه بر چه اساسی به این حکم قطعی و یا بنا به فرمایش خودشان جرم!!! رسیده اند که از تریبون نماز جمعه از آن به عنوان تخلف و تضییع حق الناس اشاره کردند و از شورای نگهبان خواستار معرفی مجرم شده است اند.

5- خطیب محترم جمعه در بخش دیگری از بیانات خود به اختلاف نظر در تخمین میزان احتمالی شهروندانی که موفق به همکاری در انتخابات نشدند اشاره داشتند و آن را نیز به عنوان یک تخلف محسوب کردند، در حالیکه اولا آمار ارائه شده است به صورت تخمینی مطرح شده است است و در حدس و گمان هیچگونه قطعیتی قابل احصاء نیست و ثانیا جا داشت ایشان تحقیق و بررسی بیشتری راجع به علت عدم امکان رای گیری بعد از ساعت دوازده نیمه شب از شهروندان داشتند تا حقیقت علت عدم تمدید ساعت رای گیری علی رغم دوره های گذشته جهت ایشان آشکار می گردید.

اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در خصوص نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

6- ولی در انتهای نامه شورای محترم سیاستگذاری ائمه جمعه به مواردی اشاره شده است است که اساساً از وظایف و تکالیف و حوزه مسئولیت ستاد انتخابات کشور به شمار نمی رود و معلوم نیست گنجاندن آن موارد در نامه چه موضوعیت و ارتباطی با طرح مطالبی دارد که زمینه وحدت شکنی و خدشه به اجماع ملی از تریبون نماز جمعه را ایجاد می کند.

7- از تمامی مراجع ذیربط انتظار می رود بر اساس اصل عدالت و تقوی و انصاف، تمامی تخلفات در سه مرحله پیش و حین و بعد از انتخابات به طور جامع و در همه مراحل وهمه ستادها و نامزدهای انتخاباتی و به خاص نقش حامیان آشکار و پنهان آنها نیز مورد امعان نظر واقع شود.

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در بخش هایی از بیانات خطیب محترم جمعه مواردی با قطعیت مبنی بر تشکیک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نویسند

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در خصوص نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

واژه های کلیدی: اطلاعیه | انتخابات | ستاد انتخابات کشور | نامزدهای انتخاباتی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs